Category Archives: IT

Beyond Software Architecture – Creating and Sustaining Winning Solutions – by Luke Hohmann

In Beyond Software Architecture, Luke Hohmann addresses all things paramount to software product development that are usually not covered in books on software development. These things include licensing, software protection, branding, marketing and business plans and how they relate to the technical architecture and more. Every developer or architect that has been around a few projects probably will probably recognize the importance of some, if not all of these areas, in relation to creating and sustaining a winning solution.

The first and probably most important topic covered is the relation between the business model and the technical architecture. It is really an understatement to claim that the chosen business model has a serious and real impact on the technical architecture – it should be self evident that there the architecture will look quite different in an ASP scenario and a single user desktop application… Less self evident is the relation between the business plan and the technical architecture. What business segments are being targeted and in which order really does bear on the architecture. Each business segment will have its particular needs to be addressed as features in the software solution. The order is important since it will help spell out the technical roadmap for future releases.

The book covers a large number of topics and gives advice on a number of specific issues, too many to cover here. I have chosen but a few that have stuck after finishing the book.

Continue reading

Where are all the objects?

A question that has been bugging me for a long time is: where are all the objects in Object Oriented Programming? Rather that discussing the relationships between objects, OOP is mainly concerned by the static relationship of classes. A better term for OOP is probably Class Oriented Programming…

Continue reading

Lean Software Development – An Agile Toolkit av Mary och Tom Poppendieck

Redan några sidor in i boken inser jag att det här kommer att bli en av klassikerna i systemutvecklingshyllan. Det är klart att den varma rekommendationen från en vän hjälpte till men boken är ovanligt välskriven. Lean Software Development – An Agile Toolkit lyfter blicken från detaljerna i olika utvecklingsmetoder som Scrum, XP, RUP etc till att diskutera principerna bakom dessa. Parallellt ger författarna en rad verktyg som med fördel kan användas vid mjukvarutceckling.

Continue reading

AJAX och XForms

En sak angående AJAX som har stört mig är att AJAX delvis konkurrerar med W3C-standarden XForms.

Jag har länge irriterat mig på hur primitiva HTML-formulär är och XForms känns som nästa steg. För att klientsidehantering skall ta fart måste nog alla större browsers implementera standarden och det kan ta tid, alternativet att köra plugins eller java-applets känns inte så lyckade. Så när AJAX nu är på frammarsch har det känts som att XForms riskerar att rinna ut i sanden. Och det stör mig.
Continue reading

Using commons-logging in WebSphere and WSAD

The commons-logging API is used by WebSphere for its internal logging. IBM has choosen to use a proprietary log implementation com.ibm.ws.commons.logging.TrLog. This means that if another log implementation is to be used (e.g. log4j), the commons logging configuration has to be overridden, i.e. by specifying a different LogFactory than the one used by IBM.
Continue reading

Lightweight Enterprise Architectures av Fenix Theuerkorn

Många ramverk för Enterprise Architecture (EA) upplevs som tungrodda och alltför omfattande och detta är ett av flera skäl som brukar anges till varför införande av EA misslyckas. Fenix Theuerkorn har inspirerats av Agile-rörelsens metoder för mjukvaruutveckling (SCRUM, XP, Crystal, DSDM m fl) när han formulerade ett eget ramverk för EA, Lightweight Enterprise Architecture (LEA).
Continue reading

Guide To Enterprise Information Technology av Col Perks och Tony Beveridge

Guide to Enterprise Information Technology Architecture (Guide to EITA) är vägledning i hur man implementerar ramverket The Open Group Architecture Framework (TOGAF) genom TOGAFs process Application Development Method (ADM). Boken är skriven av två erfarna verksamhetskonsulter och kan med behållning läsas i ett svep, från början till slut. För den som inte är intresserad av detaljerna i TOGAF kan problemformuleringen i de första tre kapitlen och sammanfattningen i det sista fungera som en utmärkt introduktion till Enterprise Architecture.
Continue reading

A Polyglot WordPress?

While WordPress has been translated into many languages it still lacks a killer feature: multilingual support for blog posts. For us polyglots, who publish articles in more than one language, the following features would be much appreciated:

  1. preferred language for visitors using cookies and for users of WordPress in the user settings
  2. filtering posts based on language
  3. translation of posts into one or more languages

Continue reading