Tag Archives: Business

100 sidor för dig som hellre käkar taggtråd än kontaktar en kund

I 100 sidor för dig som hellre käkar taggtråd än kontaktar kunder ger Carola Forshell en grundläggande lektion i hur en säljprocess för försäljning till företag bör läggas upp. Boken är baserad på hennes personliga resa, från någon som avskyr sälj till en som arbetar som säljare på heltid och dessutom utbildar andra i konsten att sälja.

Upplägget utgår från en rekommenderad säljprocess med början i identifiering av potentiella kunder (prospekts) till avslutande faktura med påföljande merförsäljning. Varje steg hanteras i ett eget kapitel och i appendix återfinns mallar och checklistor. Som motvikt till denna idealt strukturerade process kryddar författaren boken med anekdoter från egna misslyckanden inom sälj. Vad man möjligen kan sakna är mer en ingående diskussion om de problem som kan uppstå längs vägen och hur man bäst kan hantera dessa, men kanske det med rätta faller utanför denna första introduktion.

Bokens titel är dessvärre, om än fyndig, något missvisande. Alla som är intresserade av att lära sig en mer strukturerad säljprocess har nytta av boken, inte bara de som hellre käkar taggtråd än kontaktar kunder. De som faktiskt råkar ha en fobisk inställning har inte mer hjälp av boken än det exempel författaren själv utgör på att det faktiskt går att övervinna sin egen rädsla och ett par grundläggande tips. Tips som exempelvis det stöd man har i att vara väl förberedd inför ett möte och att skapa en enkel ritual kring kalla samtal för att inte förhala processen.
Detta till trots är boken mycket läsvärd – både lärorik och underhållande. Jag rekommenderar den varmt till andra tekniker likt mig själv eller andra som söker en introduktion till sälj.

Beyond Software Architecture – Creating and Sustaining Winning Solutions – by Luke Hohmann

In Beyond Software Architecture, Luke Hohmann addresses all things paramount to software product development that are usually not covered in books on software development. These things include licensing, software protection, branding, marketing and business plans and how they relate to the technical architecture and more. Every developer or architect that has been around a few projects probably will probably recognize the importance of some, if not all of these areas, in relation to creating and sustaining a winning solution.

The first and probably most important topic covered is the relation between the business model and the technical architecture. It is really an understatement to claim that the chosen business model has a serious and real impact on the technical architecture – it should be self evident that there the architecture will look quite different in an ASP scenario and a single user desktop application… Less self evident is the relation between the business plan and the technical architecture. What business segments are being targeted and in which order really does bear on the architecture. Each business segment will have its particular needs to be addressed as features in the software solution. The order is important since it will help spell out the technical roadmap for future releases.

The book covers a large number of topics and gives advice on a number of specific issues, too many to cover here. I have chosen but a few that have stuck after finishing the book.

Continue reading