Guide To Enterprise Information Technology av Col Perks och Tony Beveridge

Guide to Enterprise Information Technology Architecture (Guide to EITA) är vägledning i hur man implementerar ramverket The Open Group Architecture Framework (TOGAF) genom TOGAFs process Application Development Method (ADM). Boken är skriven av två erfarna verksamhetskonsulter och kan med behållning läsas i ett svep, från början till slut. För den som inte är intresserad av detaljerna i TOGAF kan problemformuleringen i de första tre kapitlen och sammanfattningen i det sista fungera som en utmärkt introduktion till Enterprise Architecture.

Lejonparten av boken utgörs av en genomgång av tillämpningen av de olika faserna i TOGAFs Architecture Development Method (ADM). Fram till kapitel 11 (”Where the rubber meets the road”) är det hela abstract och det är lätt att börja tvivla på ramverkets användbarhet. När det hela har blivit litet mer konkret faller dock bitarna på plats.

Guide to EITA definierar Enterprise Information Technology Architecture som bestående av tre delar: Information Architecture, Business Architecture och Technical Architecture. Information Architecture utgör strukturen på och relationerna mellan den information som ett företag behöver och använder sig av. Business Architecture är strukturen och innehållet av ett företags alla affärssystem. Technical Architecture är de tjänster som utgör infrastrukturen för ett företags alla affärssystem. Utöver tjänster som relationsdatabaser, kataloger, nätverk etc ingår även tekniska ramverk, standarder och policies m m. Ett annat ord för den tekniska arkitekturen är Platform. Enligt Guide to EITA är den tekniska arkitekturen ofta eftersatt och det är denna som boken därefter ägnar sig åt.

Definitionen av Enterprise Information Technology Architecture och utlämnandet av informations- och affärsarkitektur gör att titeln på boken känns en aning missvisande. Vidare får det mig att undra vad som egentligen göms bakom en affärsarkitektur och informationsarkitekturen avfärdas litet väl snabbt. Jag har en känsla av att informationsarkitekturen i allmänhet är minst eftersatt eller obefintlig som den tekniska arkitekturen.

Detaljerna i TOGAF och ADM lämnar jag till den som till äventyrs läser boken.

Läsguide

Enterprise Information Technology Architecture (kap 1-3 och 14)
Bra introduktion till EITA i allmänhet, rekommenderas för den som vill få ett bra grepp om problemen som EITA söker lösa.
TOGAF (kap 4 och delar av kapitel 6.2)
Översikt och introduktion till TOGAF. De första styckerna Kapitel 6.2 går igenom begränsningar i TOGAF och de sammanhang där TOGAF kan och bör användas.
Architecture Development Method (kap 5-13)
Detaljerad genomgång av de olika faserna i TOGAFs Architecture Development Method (ADM) och djupdykning i två viktiga koncept för TOGAF: Architectual Views (kap 7) och Super Services (kap 9).