Self programming language

A while ago I reflected on Object Oriented Programming and the fact that it really is more about classes than objects. Reading up on Newspeak, the new langugage proposed by Gilad Bracha I came across Self, one of the language on which Newspeak is indebted to. In Self no classes…

Crystal Clear - by Alistair Cockburn

Crystal Clear is the smallest of a series of methodologies for software development, all created by Alistair Cockburn. It is smallest in the sense of the project size it addresses (up to eight developers) and in the number of things it prescribes. Other Methodologies, deriving their names from the colors…

100 sidor för dig som hellre käkar taggtråd än kontaktar en kund

I 100 sidor för dig som hellre käkar taggtråd än kontaktar kunder ger Carola Forshell en grundläggande lektion i hur en säljprocess för försäljning till företag bör läggas upp. Boken är baserad på hennes personliga resa, från någon som avskyr sälj till en som arbetar som säljare på heltid och…

Map Reduce, Grid Computing and Next Generation Application Servers

While browsing the The Server Side’s list of Most Requested Content for 2007 I ended up reading about Google’s algorithm MapReduce, Grid Computing and Giga Spaces. For the (admittedly rare) cases where the applications really have to scale to huge loads (read Google, eBay etc) JEE app servers…

Where are all the objects?

A question that has been bugging me for a long time is: where are all the objects in Object Oriented Programming? Rather that discussing the relationships between objects, OOP is mainly concerned by the static relationship of classes. A better term for OOP is probably Class Oriented Programming… True, tools…

Lean Software Development - An Agile Toolkit av Mary och Tom Poppendieck

Redan några sidor in i boken inser jag att det här kommer att bli en av klassikerna i systemutvecklingshyllan. Det är klart att den varma rekommendationen från en vän hjälpte till men boken är ovanligt välskriven. Lean Software Development – An Agile Toolkit lyfter blicken från detaljerna i olika utvecklingsmetoder som…

AJAX och XForms

En sak angående AJAX som har stört mig är att AJAX delvis konkurrerar med W3C-standarden XForms. Jag har länge irriterat mig på hur primitiva HTML-formulär är och XForms känns som nästa steg. För att klientsidehantering skall ta fart måste nog alla större browsers implementera standarden och det kan ta tid,…

Using commons-logging in WebSphere and WSAD

The commons-logging API is used by WebSphere for its internal logging. IBM has choosen to use a proprietary log implementation com.ibm.ws.commons.logging.TrLog. This means that if another log implementation is to be used (e.g. log4j), the commons logging configuration has to be overridden, i.e.…

Lightweight Enterprise Architectures av Fenix Theuerkorn

Många ramverk för Enterprise Architecture (EA) upplevs som tungrodda och alltför omfattande och detta är ett av flera skäl som brukar anges till varför införande av EA misslyckas. Fenix Theuerkorn har inspirerats av Agile-rörelsens metoder för mjukvaruutveckling (SCRUM, XP, Crystal, DSDM m fl) när han formulerade ett eget ramverk för…